ČLÁNKY

9.5.2019

Novela z. č. 361/2003 Sb. – pátek 10. května 2019

V pátek, dne 10. května 2019 bude v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednána novela zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Stěžejní částí novely je možnost pro příslušníky bezpečnostních sborů si tzv. „přivydělat“. Zda je to správné či nikoli, vnímá každý jinak, a proto o tomto nebudeme polemizovat. Mnozí přivýdělek vítají s tím, že se budou moci legálně a v rámci zákonných intencí věnovat činnosti, která je baví, která jim přináší radost a také za takovou činnost získají odměnu. Někoho taková činnost nezajímá, nicméně není proto důvod omezovat ty, kteří vedlejší příjem mít chtějí. Uvedená novela byla předložena Vládě České republiky ministrem vnitra dne 20.02.2019 po konzultaci s odborníky, ministerstvy, ale i odborovými organizacemi, které se účastnily pracovní skupiny.

Nicméně ještě důležitější v dané novele je pozměňovací návrh pana ministra vnitra Jana Hamáčka ze dne 17. 04. 2019 týkající se zařazení další složky platu – stabilizační příspěvek.

V měsíci dubnu jsem, jako statutární orgán Unie bezpečnostních složek, oslovil paní ministryni financí JUDr. Alenu Schillerovou, PhD., s následujícím dotazem (mimo jiné): „Jakým způsobem se plánuje, z pohledu Ministerstva financí ČR finanční stabilizace příslušníků bezpečnostních sborů na rok 2020?“ Do dnešního dne jsem neobdržel žádnou odpověď. Je ministerstvu financí lhostejné, jakým způsobem se bude vyvíjet bezpečnostní situace? Je jim lhostejné, že Policie České republiky má již bezmála 3000 policistů podstav?

Z daného hlediska a bez ohledu na další osobní názory a postoje, plně podporujeme pozměňovací návrh ministra vnitra Jana Hamáčka, kdy navrhuje zavést stabilizační příspěvek a to bez omezení odsloužených let a bez vlivu na výsluhové náležitosti. Stabilizační příspěvek může být pro rok 2020 právě tím motivačním prvkem pro příslušníky bezpečnostních sborů, který je u sboru udrží. Ministerstvo financí České republiky by mělo tento návrh reflektovat a uvolnit pro příslušníky bezpečnostních sborů potřebný objem financí. Vždyť v Programovém prohlášení Vlády ČR ze dne 27. 06. 2018, mezi stranami ANO (které vede MF ČR) a ČSSD (které vede MV ČR) je psáno:
“ Základem vnitřní bezpečnosti je profesionální policie a hasičský záchranný sbor. Proto finančně podpoříme zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému. Posílíme a stabilizujeme personální obsazení na všech úrovních, zvýšíme efektivitu řízení i spolupráci jednotlivých složek a zatraktivníme kariérní růst v bezpečnostních složkách včetně zvýšení ohodnocení jejich práce.“

Nyní je k takové finanční stabilizaci jedinečná příležitost. Věříme, že jí politici řádně využijí, splní své sliby vůči nám a my nebudeme jen jejich hračkou, kterou využívají před volbami!

Za Unii bezpečnostních složek – Zdeněk Drexler, předseda


Odkaz na celý text novely:https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=410
Zdroj:http://uniebs.cz/2019/05/07/novela-z-c-361-2003-sb-ctvrtek-09-kvetna-2019/?fbclid=IwAR1B3jqsD9Tb1yN0lVp6WQNRb_ThYyvknORc-nGXtvp4nMpl4Le_ZHVhaA0

 


9.5.2019

Stanovisko předsednictva NOS PČR - pozměňovací návrhy

Předsednictvo NOS PČR se dne 7. 5. 2019 na svém zasedání zabývalo aktuálními pozměňovacími návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů – viz odkaz http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=410
Předsednictvo NOS PČR vyjadřuje jednoznačnou podporu pozměňovacímu návrhu poslance a ministra vnitra Jana Hamáčka, kterým je řešena otázka stabilizačního příplatku a postavení bývalých příslušníků.

JUDr. Milan Štěpánek, předseda

Zdroj:https://www.nospcr.cz/2019/stanovisko-predsednictva-nos-pcr-pozmenovaci-navrhy?fbclid=IwAR34RbVWYLcVijN_1vN03CttyVHBiLw3-M2fAZiHiGpFzbipCTdBTwMrBCc

 


20.2.2019

Policisté i hasiči získají možnost vykonávat výdělečnou činnost mimo služební poměr

Ministerstvo vnitra chce v maximální možné míře umožnit policistům, hasičům i dalším příslušníkům bezpečnostních sborů vydělávat si mimo služební poměr. Resort vnitra proto připravil novelu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, která tuto problematiku řeší.
Novela, kterou dnes, 18. února 2019, schválila vláda, umožňuje, aby služební funkcionář nově ze zákona povolil příslušníkovi jinou výdělečnou činnost, která nepovede ke střetu se zájmy bezpečnostních sborů a k ohrožení jejich dobré pověsti. „Pokud policista či hasič dělá pro bezpečnost státu i občanů maximum, nevidím důvod, proč by sobě i své rodině nemohl mimo službu finančně přilepšit. To ale rozhodně neznamená, že by platy příslušníků neměly dále růst,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Materiál vnitro předložilo po projednání s policejními i hasičskými odbory a v žádném případě se nijak nedotkne tématu výsluh, jejichž zdanění ani úpravu Ministerstvo vnitra neplánuje.
Ministerstvo vnitra navíc v zákoně jasně jmenuje činnosti, u kterých nebude souhlas služebního funkcionáře potřeba. Půjde například o činnost pedagogickou, publicistickou nebo uměleckou, tlumočnické a znalecké služby pro soud či správní úřad nebo o práci při rodičovské dovolené.

Rozhodnutí Ústavního soudu

Návrh reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu z konce loňského roku, kdy soud zrušil část zákona, která jinou výdělečnou činnost, s výjimkou případů stanovených interními akty řediteli bezpečnostních sborů, zakazovala. Protože současná část zákona přestane platit koncem června tohoto roku, přijala návrh vláda s požadavkem, aby ho Sněmovna schválila už v prvním čtení.

Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Zdroj:www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22178779&docType=ART&fbclid=IwAR2OvkBKsOzUqbifZip_cDIxpA_gM4PUNSESOmiwj6oLf25fi89BRW0oMgw

 


15.12.2018

Hasičům se od 1. ledna 2019 kromě tarifů zvýší i zvláštní příplatek, do roku 2021 přibude 450 příslušníků

Od 1. ledna 2019 se příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky zvýší částky v jednotlivých stupnicích platových tříd o 2 %. Vláda rovněž o 6 % navýšila objem financí určených na zvláštní – tzv. rizikový – příplatek.
Zvláštní příplatek se kromě rozdělení do I. a II. skupiny (tedy „mokří“ a „suší“) bude lišit také v závislosti na funkci a zařazení.
V I. skupině zvláštního příplatku, určeného pro výjezdové hasiče a nově i velitele stanic, bude výše příplatku určena takto:
 • zahraniční operace 8 000,– Kč (doposud 8 000,– Kč)
 • letecký záchranář, potápěč, lezec instruktor, střelmistr 6 900,– Kč (doposud 5 000,– Kč)
 • výjezd 5 600,– Kč (doposud 3 600,– Kč)
 • velitel stanice, velitel roty ZÚ 5 000,– Kč (doposud 2 200,– Kč)

 • Ve II. skupině zvláštního příplatku, určeného pro denní směnu a OPIS, bude výše příplatku určena takto:
 • OPIS 4 500,– Kč (doposud 3 000,– Kč)
 • denní směna 3 800,– Kč (doposud 2 200,– Kč)


 • Podle ministra vnitra je růst platů důležitou, nicméně jen jednou součástí zajištění profesionálních bezpečnostních sborů. Další posílení bezpečnostních sborů proto prosadilo MV v říjnu letošního roku, kdy vláda rozhodla o navýšení hasičského záchranného sboru do roku 2021 o 450 př­íslušníků.
  Hasičský záchranný sbor ČR v letech 2019, 2020 a 2021 navýší počty služebních míst vždy o 150. Navyšování prostředků bude ve spolupráci s Ministerstvem financí realizováno postupně podle toho, jak reálně budou noví profesionální hasiči přijímáni do služebního poměru.
  Kromě toho v příštích letech také zásadně porostou investice.

  Stupnice Základních tarifů

  Zdroj: www.pozary.cz/clanek/202141-hasicum-se-od-1-ledna-2019-krome-tarifu-zvysi-i-zvlastni-priplatek-do-roku-2021-pribude-450-prislusniku/

   


  6.12.2018

  Reportáž TV Nova

  TV nova uveřejnila v Televizních novinách ze dne 5.12.2018 reportáž o zvýšení rizikového příplatku PČR a HZS ČR. Záznam videa je ke zhlédnutí na portále novaplus.cz, přičemž se jedná o první reportáž v pořadu.

   


  13.11.2018

  Zpráva z jednání komise ke zpracování novely § 48 zákona o služebním poměru

  Dnes, 5. 11. 2018 proběhlo jednání k novelizaci ustanovení § 48 zákona o služebním poměru za účasti náměstka ministra vnitra Petra Mlsny, zástupců odboru legislativy Ministerstva vnitra, zástupců bezpečnostních sborů a odborových organizací.

  Komise schválila na návrh NOS PČR a zástupců některých sborů, včetně Policie České republiky, aby byl z předložené verze odstraněn zákaz živnostenské činnosti příslušníků.

  Bylo rozhodnuto, že některé činnosti budou vyloučeny ze zákazu výdělečné činnosti přímo zákonem

 • případy uvedené v § 29, § 31, § 33 písm. a) a § 68,
 • činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou,
 • správu vlastního majetku,
 • výkon funkce v odborové organizaci,
 • činnost vykonávanou v rámci bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek, jehož je příslušník členem, včetně členství v jeho řídících a kontrolních orgánech,
 • činnost vykonávanou ve výkonu vazby

 • a další výdělečné činnosti bude schvalovat služební funkcionář. Bude o povolení nebo zákazu výdělečné činnosti vydávat rozhodnutí ve věcech služebního poměru, aby příslušník mohl využít opravné prostředky včetně soudního přezkumu.

  Na návrh NOS PČR bude zjednodušeno povolování výdělečné činnosti příslušníkům zproštěným výkonu služby.

  V souladu s původním návrhem NOS PČR bude zrušeno ustanovení § 42 odst. 1 písm. f) zákona o služebním poměru o povinném propuštění pro porušení zákazu výdělečné činnosti. Za porušení tohoto zákonu bude možno ukládat kázeňské tresty. Trest odnětí služební hodnosti může být v tomto případě uložen jen pro závažné porušení zákazu výdělečné činnosti.

  Za NOS PČR

  JUDr. Milan Štěpánek
  JUDr. Petr Tomek

  Zdroj:www.nospcr.cz/2018/zprava-z-jednani-komise-ke-zpracovani-novely-ss-48-zakona-o-sluzebnim-pomeru?fbclid=IwAR2xh-28jYL77QERYcHtXglsomaDsN1ZPQrOaTKcInNIcWLaysSCpqgBdz4

   


  23.9.2018

  Výjimky ze zákazu jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů nemohou být stanoveny „pouhým“ interním aktem

  Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhovělo návrhu Nejvyššího správního soudu a zrušilo k 1. červenci 2019 § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
  Návrh na zrušení předmětného ustanovení podal Nejvyšší správní soud (navrhovatel) v souvislosti s řízením o kasační stížnosti žalobkyně, která byla propuštěna ze služebního poměru ředitelem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy z důvodu provozování podnikatelské činnosti (vedení účetnictví pro společenství vlastníků jednotek, jehož je žalobkyně členkou), čímž mělo dojít k porušení napadeného ustanovení zákona o služebním poměru.
  Napadené ustanovení zní: „Příslušník nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona; toto omezení se nevztahuje na případy uvedené v § 29, 31 a § 33 písm. a) a na další činnosti stanovené interními akty vydanými řediteli bezpečnostních sborů“. Pokračování článku

  Zdroj:www.usoud.cz/aktualne/vyjimky-ze-zakazu-jine-vydelecne-cinnosti-prislusniku-bezpecnostnich-sboru-nemohou-b/

   


  6.9.2018

  Ministr vnitra po jednání s odbory bezpečnostních sborů: Dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou mojí naprostou prioritou

  Ministr vnitra po jednání s odbory bezpečnostních sborů: Dobré pracovní podmínky zaměstnanců jsou mojí naprostou prioritou Zvýšení rizikového příplatku a tarifů, podoba zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, navýšení služebních míst nebo stravné. To byla hlavní témata, o kterých dnes, ve středu 5. září, jednal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s předsedy odborových organizací bezpečnostních sborů. Ministerstvo vnitra bere odbory jako přirozené partnery při komunikaci se zaměstnanci, konkrétně odbory bezpečnostních sborů přímo zastupují desítky tisíc policistů, hasičů a občanských zaměstnanců. „Dohoda o růstu platů byla možná i díky dobré spolupráci s odbory. Chci ocenit jejich konstruktivní a seriózní přístup. Dobře zaplacení policisté a hasiči jsou základ naší bezpečnosti. To je společný cíl odborů a mě jako ministra,“ uvedl po schůzce ministr vnitra Jan Hamáček. Zástupce odborů také ujistil, že díky dohodě ve vládě se platy příslušníků od příštího roku navýší v objemu o 8 %, 2 % z toho půjdou do tarifů a 6 % do rizikového příplatku. „V reálu to znamená, že by si každý člen bezpečnostního sboru měl polepšit přibližně o 2,5 až 3 tisíce korun,“ doplnil. Prioritou ministra vnitra nadále zůstává zlepšení podmínek pro policisty a hasiče tak, aby k těmto sborům přicházeli další kvalitní profesionálové. Do budoucna je potřeba řešit platové ohodnocení občanských zaměstnanců v bezpečnostních sborech a případnou novelizaci zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

  Marika Vitnerová
  pověřená řízením odboru tisku a PR

  Zdroj:http://www.mvcr.cz/clanek/ministr-vnitra-po-jednani-s-odbory-bezpecnostnich-sboru-dobre-pracovni-podminky-zamestnancu-jsou-moji-naprostou-prioritou.aspx


  31.8.2018

  Odbory trvají na zvýšení platů státních zaměstnanců o 10 procent

  9.7.2018 14:55
  Dohoda s vládou se odsouvá na srpen. ČSSD podpoří plošný růst platů. Odbory veřejného sektoru se ani dnes nedohodly s vládou na růstu platů. Požadují pro učitele o 15 procent vyšší sumu na platy a pro ostatní pracovníky veřejného sektoru zvýšení tarifů o 10 procent od října. Dál budou jednat o několika variantách přidání, které má propočítat ministerstvo práce. Dohoda by mohla padnout do poloviny srpna. Novinářům to po jednání se zástupci vlády řekl Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.
  Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že do platů poputuje příští rok o 10 procent více peněz než letos. Učitelé by si měli přilepšit o 15 procent. Pro ostatní zaměstnance, tedy hasiče, policisty či úředníky má být na platy o 6 procent prostředků víc. Tarify by se jim měly zvýšit o 2 procenta, zbytek by byl na odměny.
  „Obě strany by se rády dohodly do poloviny srpna. Bude záležet na tom, co budou varianty obsahovat a jak to bude vypadat s navýšením pro zaměstnance a pro bezpečnostní složky,“ upřesnil Josef Středula.
  Odboráři očekávají, že ministerstvo bude posuzovat několik modelů. O nich pak budou neformálně jednat odboráři s vládou, a to hlavně o poměru sumy na tarify a odměny a případného rušení nejnižší platové tabulky pro nejhůře odměňované. Oficiální jednání proběhne začátkem srpna.
  Středula se už o víkendu sešel s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a ministrem práce Petrem Krčálem (ČSSD). „Dohodli jsme se, že budeme podporovat plošný růst platů o deset procent,“ uvedl pak na Twitteru Hamáček. Dnešního jednání s odborovými předáky se v Hrzánském paláci zúčastnili ministr vnitra Hamáček, ministr práce Petr Krčál, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a premiér Andrej Babiš.
  „Pokud se ukáže, že by přidávání znamenalo navyšování objemu na platy, tak se musíme podívat do jiných kapitol státního rozpočtu a ty peníze najít,“ řekl po jednání novinářům ministr Hamáček, který na Twitteru uvedl, že ČSSD bude podporovat plošný růst platů o 10 procent.
  Zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/7431-3/odbory-trvaji-na-zvyseni-platu-statnich-zamestnancu-o-10-procent

   


  31.3.2017

  Ve čtvrtek 2. března jednal ministr vnitra Milan Chovanec s ministrem financí Andrejem Babišem o možnosti zvýšení služebního příjmu pro příslušníky bezpečnostních sborů. Ve středu 29. března vláda návrh schválila. Ze státního rozpočtu bude na tyto výdaje přesunuto 600 milionů korun, dalších 600 ušetří ministerstvo vnitra z vlastního rozpočtu v oblasti centrálních nákupů a investic. Je to krok správným směrem, který odstraňuje škody napáchané minulými vládami. Je naivní domnívat se, že můžeme realizovat nábor nových příslušníků a zároveň udržet jejich zkušené kolegy bez odpovídajících platů, které jsou výrazně nižší než u jiných zaměstnavatelů, uvedl ministr vnitra Milan Chovanec. Navýšení, které je již několikáté v pořadí, podle něj přispěje k vyšší personální stabilitě bezpečnostních sborů a také k zatraktivnění těchto profesí. Tarifní platy tak od 1. července 2017 vzrostou o 10 %.

  zdroj: https://www.pozary.cz/clanek/158079-vlada-schvalila-zvyseni-platu-prislusniku-hasicskeho-zachranneho-sboru-vzrostou-od-cervence/

   


  9.8.2016

  A na chuti vlády před volbami na podzim rozdávat, se svezou i další státní zaměstnanci. „Vláda souhlasila s mým návrhem, aby se platy hasičů, policistů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru zvýšily už od 1. listopadu. Objem mezd se zvedne o 5 procent,“ napsal na Twitteru předseda vlády Sobotka.

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/platy-ucitelum-stoupnou…/domaci.aspx…


   

  Návrh novely zákona o služebním poměru č.361/2003 Sb.

  Vážení přátelé,

  pod níže uvedeným odkazem naleznete kompletní návrh novely zákona o služebním poměru č.361/2003 Sb. včetně důvodové zprávy.

  Návrh novely zákona č.361/2003 Sb.

    Z podnětu Nezávislého odborového svazu Policie České republiky rozhodl ministr vnitra Milan Chovanec o zpracování novelizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Náš odborový svaz opakovaně požadoval naplnění programového prohlášení vlády ve smyslu odstranění neplacené služby přesčas a zakotvení poskytování kompenzace služby ve svátek náhradním volnem, případně příplatkem za službu ve svátek. Později ministr vnitra rozhodl o širším obsahu novelizace.

    Byla sestavena pracovní skupina složená zástupci všech bezpečnostních sborů za účasti místopředsedy NOS PČR JUDr. Petra Tomka. Výsledkem práce uvedené skupiny je návrh novely zákona o služebním poměru, který je přiložen. Navrhuje se změnit ustanovení § 54 odst. 1 a § 112 citovaného zákona tak, aby bylo za službu přesčas, kromě služby konané v době krizového stavu, poskytnuto náhradní volno, a pokud nebude možno toto volno poskytnout, poskytne se mu služební příjem za službu přesčas podle ustanovení § 125 zákona o služebním poměru.

    Nebylo však vyhověno našemu návrhu na poskytování náhradního volna nebo příplatku za službu ve svátek, přestože neposkytnutí této kompenzace za službu ve svátek není v souladu s mezinárodními úmluvami. Při jednání předsedy NOS PČR JUDr. Milana Štěpánka s ministrem vnitra byl dán příslib, že ministr vnitra bude žádat, aby návrh zmíněnou kompenzaci za službu ve svátek obsahoval.

    Další navrhované změny zákona o služebním poměru se týkají zavedení zkušební doby, náborového příspěvku a dalších méně významných úprav.

  NOS PČR

  zdroj: http://nosp.cz/2016/navrh-novely-zakona-o-sluzebnim-pomeru-c.3612003-sb.

   


  8.8.2016

  Od ledna porostou platy všech státních zaměstnanců

  ... Zatímco politikům nebo soudcům zajišťuje automatický růst platů zákon, o mzdách ostatních státních zaměstnanců rozhoduje každý rok vláda. Ta počítá s tím, že platy většiny státních zaměstnanců vzrostou o pět procent, a to už od 1. listopadu. To by mohlo platit třeba pro víc než deset tisíc hasičů a pro desetitisíce policistů.

  Zdroj: http://www.e-sondy.cz/aktualne/5847-3/od-ledna-porostou-platy-vsech-statnich-zamestnancu


  22.9.2014

  Vláda schválila rozpočet se stomiliardovým schodkem. Zvýší se platy státních zaměstnanců

  Knihy, léky a dětská výživa by měly být od příštího roku méně zatížené daněmi. Počítá s tím návrh rozpočtu, který v pondělí schválila vláda. Zvednou se i platy státních zaměstnanců, a to již v letošním roce.

  Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 100 miliard korun. Kabinet zároveň rozhodl o zvýšení platů státních zaměstnanců už od letošního listopadu, nikoli až od začátku příštího roku.

  Novináře o tom informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Rozpočet počítá mimo jiné se snížením DPH na léky, knihy a dětskou výživu na deset procent. Návrh projedná sněmovna a musí ho podepsat prezident.

  Vláda schválila v souvislosti s rozpočtem na příští rok i změny v letošním rozpočtu, podle kterých se platy státních zaměstnanců zvýší od listopadu o 3,5 procenta. Více peněz dostalo ministerstvo spravedlnosti, platy všem bezpečnostním složkám by tak měly stoupnout o pět procent. Původně platy měly vzrůst od příštího roku. Na zvýšení platů půjde letos zhruba miliarda korun, kterou stát za jiné, původně plánované výdaje neutratí.

  "Vzhledem k tomu, že se letošní státní rozpočet vyvíjí velmi uspokojivě a dosáhneme výrazně nižšího schodku rozpočtu, než stát původně plánoval, rozhodli jsme se zlepšit odměňování zaměstnanců veřejného sektoru už v letošním roce. Jde o jedno z prorůstových opatření vlády, která směřují k podpoře vyšší spotřeby domácností," uvedl premiér.

  Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 112 miliard korun. Sobotka i ministr financí Andrej Babiš (ANO) již ale uvedli, že schodek bude zhruba 90 miliard korun.

  Analytici: Vláda se nesnaží spořit

  Podle analytiků je rozpočet málo ambiciózní především v tlaku na úspory a snížení schodku. S ohledem na očekávaný dobrý vývoj ekonomiky v příštím roce je tak nižší schodek rozpočtu proti letošku jen optickým zlepšením, shodují se ekonomové.

  "Při očekávaném nezanedbatelném růstu ekonomiky v letošním i příštím roce by schodek rozpočtu měl být určitě nižší než plánovaných sto miliard. Zdá se, že ministru financí (Andreji) Babišovi bylo jedinou metou dosáhnout nižšího deficitu, než jaký pro rok 2015 plánoval jeho opoziční rival (Miroslav) Kalousek," uvedl hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Lukáš Kovanda.

  Neřešeným problémem podle něj zůstává výše mandatorních, tedy povinných výdajů. Ty v plánovaném rozpočtu rostou, a představují tak téměř 64 procent předpokládaných příjmů. "Vláda tedy může poměrně volně nakládat jen se zhruba třetinou svých celkových příjmů," upozornil.

  Vláda tak sice na papíře představila přísnější rozpočet pro rok 2015, než byl ten letošní, ve skutečnosti je však podle hlavního analytika Conseq Investment Management Martina Lobotky výrazně expanzivnější. Podle dosavadních dat letošní rozpočet podle něj může skončit jen se schodkem 60 až 70 miliard korun. "Vláda tak místo toho, aby využila mírné oživení v české ekonomice k dalšímu narovnání rozpočtu, dále utrácí. Vypadá to tak, že vyrovnaný rozpočet zůstane v ČR hudbou velice, velice vzdálené budoucnosti," uvedl.

  "Navržený státní rozpočet má sice nižší deficit než rozpočet schválený na letošní rok, nicméně při očekávaném vývoji ekonomiky se zdá být málo ambiciózní," doplnil hlavní ekonom Deloitte David Marek.

  Návrh rozpočtu podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška navazuje na tradici minulých let, kdy se rozpočty tvořily na základě konzervativního výhledu pro českou ekonomiku. Zlepšení vývoje ekonomiky přitom podle něj umožnilo, že většina resortů bude příští rok hospodařit s více penězi než letos a přesto schodek státního rozpočtu výrazně nevzroste. "To umožnily mimořádné makroekonomické podmínky (oživení v automobilovém průmyslu, nulová inflace, devalvace koruny), které se v příštích letech nebudou opakovat," upozornil.

  Deficit veřejných financí by se měl i příští rok udržet pod požadovanou tříprocentní hranicí. Podle odhadů ministerstva financí by měl příští rok deficit veřejných financí stoupnout na 2,3 procenta.

  Zdroj: http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-62838370-vlada-schvalila-rozpocet-se-stomiliardovym-schodkem-zvysi-se-platy-statnich-zamestnancu


  19.4.2014

  Ministr Chovanec: Odbory jsou naším přirozeným partnerem pro diskuzi

  Ministr vnitra Milan Chovanec dnes, 17. dubna 2014, jednal se zástupci odborů Policie ČR, HZS ČR, České pošty a dalších odborových organizací se vztahem k resortu vnitra. Tématem jednání byl především způsob financování jednotlivých podřízených složek resortu v příštích letech. Vedle odborových předáků policie, hasičů nebo zaměstnanců pošty se jednání zúčastnili i předsedové Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.  

  Ministr vnitra úvodem ocenil nezastupitelnost odborů jako zástupců řadových zaměstnanců při jednáních o podobě rozpočtu na příští rok:„Jsem si velice dobře vědom toho, že vy jako resortní odboráři jste pro mě jako pro ministra vnitra jediným partnerem pro diskuzi s Ministerstvem financí o budoucí podobě rozpočtu našeho resortu.“
   
  Podoba rozpočtu pro letošní rok tak, jak ji navrhuje Ministerstvo financí, předpokládá výrazné omezení finančních prostředků na platy státních zaměstnanců i výdajů na investice. Ministr vnitra Milan Chovanec znovu zopakoval, že dostojí svému závazku vůči policistům a hasičům a bude trvat na osmiprocentním zvýšení jejich mezd v příštím roce, které by mělo kompenzovat propad mzdových prostředků z roku 2010.
   
  Vedle udržení ekonomické stability policejního a hasičského sboru i problematiky investic do vybavení, které tyto složky ke své práci potřebují, diskutoval ministr rovněž problematiku budoucího fungování České pošty. Milan Chovanec zdůraznil odhodlání udržet pobočkovou síť ve stávající podobě i nutnost kompenzovat poště výdaje za veřejnou službu občanům: „Pošta je poslední baštou státu ve venkovských oblastech,“ řekl doslova ministr a dodal: „Chtěli bychom, podobně jako Slovensko a další civilizované země, udržet pobočkovou síť v co nejširší podobě tím, že zaplatíme za univerzální službu a zároveň budeme hledat nové výzvy k financování provozu pošty.“
   
  Setkání ministra vnitra s odboráři by se podle slov Milana Chovance mělo uskutečnit v širším formátu každé tři měsíce, nicméně separátní jednání s odborovými předáky nad dílčími problémy by měla nadále pokračovat na úrovni náměstků.


  Pavel Novák
  ředitel odboru tisku a public relations

  ministr min2


  10.4.2014

  Hasiči dostanou k platu tisícovku – za riziko při práci

  10. 4. 2014 13:06, autor: duk

  Praha - Ministerstvo vnitra zvedne mzdu většině hasičů o tisíc korun. Navýšení se týká 6 500 příslušníků sboru, kteří jezdí do akce. Peníze navíc by hasiči měli dostat od 1. července. Podle ministra vnitra Milana Chovance je zvýšení platů kompenzací za riziko, které musí hasiči dennodenně podstupovat.

  Od července ministerstvo zařadí zhruba šest a půl tisíce hasičů do tzv. rizikové skupiny. Díky tomu jim vznikne nárok na tisícikorunový příplatek. "Tímto se odstraňuje zjevná nespravedlnost mezi příslušníky hasičů a policie. Policisté byli v tomto prvním stupni rizika s rizikovým příplatkem dlouhé roky a u hasičů se to podařilo až nyní," upozornil Chovanec. Změna jeho resort vyjde na 39 milionů korun.

  Generální ředitel hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba zvýšení platů uvítal. Věří, že tento krok přispěje ke stabilizaci sboru. "Hasičům se neustále rozšiřuje struktura zásahů, ke kterým vyjíždí, a zvyšuje se i počet zásahů. Všechny tyto faktory navyšují riziko, kterému jsou hasiči vystaveni, a určitě si tedy zaslouží zařazení do první třídy rizikového příplatku," míní.

  Tisícikorunový příplatek, který hasiči dostanou od července, je jen malou náplastí na snížení jejich platů o 10 %. To v roce 2011 v rámci úspor prosadila vláda premiéra Petra Nečase (ODS). V průměru tak každý hasič přišel zhruba o tři tisíce korun. Snižování platů se tehdy týkalo nejen hasičů, ale také policistů.

  Ministr Chovanec proto slibuje: zvýšením příplatku to nekončí, o vyšší platy bude bojovat i nadále. "Máme ambici pro příští rozpočtové období navrhnout zvýšení platů policistů a hasičů o 4 %. Budeme muset pravděpodobně svádět dlouhou diskusi s ministerstvem financí, ale byl to jeden ze slibů, který sociální demokracie dala," zdůraznil Chovanec s tím, že na platy tak bude potřebovat asi miliardu korun navíc.

  Zabojovat chce také o dotace z evropských fondů. Ty by chtěl směřovat především do systému dobrovolných hasičů. Peníze z Bruselu by jim měly zajistit lepší vybavení a umožnit jim efektivněji zasáhnout při požárech a přírodních katastrofách.

  Hasičů je v Česku nyní celkem 9 500. To ale není dost. Podle Chovance by bylo ideální, kdyby sbor čítal 12 000 příslušníků.

  Zdroj včetně videa: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/269263-hasici-dostanou-k-platu-tisicovku-za-riziko-pri-praci/


  21.2.2014

  Navýšení platů hasičů bylo dohodnuto

  19.2.2014

                  Dnes byl projednán napodruhé návrh Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, kterým se stanoví zařazení činností do I. a II. skupiny a výše zvláštního příplatku pro služební místa v hasičském záchranném sboru ČR. První návrh novely pokynu byl předložen OSH 20. ledna 2014 a bylo v něm navrženo navýšit příplatek za použití dýchacích přístrojů o 300 korun. S tímto návrhem Odborový svazu hasičů nesouhlasil. O nedosažení shody při projednání zmíněného pokynu jsme informovali ministra vnitra Milana Chovance. Ten projevil zájem na urychleném řešení navýšení platů hasičů a pověřil dalším jednáním se zástupci OSH i GŘ HZS ČR náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz Mgr. Lubomíra Metnara. Tohoto jednání, které se uskutečnilo v pondělí 17. února 2014 jen několik hodin po uvedení náměstka Metnara  do funkce se zúčastnila i vrchní ředitelka kabinetu ministra vnitra Bc. Jana Malíková. Výsledek jednání byl tento: ministerstvo vnitra zajistí prostředky na platy nově přijímaných příslušníků v rámci navýšení početních stavů, navýšení platů o 2% bude u HZS ČR realizováno od 1. března 2014, nejpozději od roku 2015 budou přeřazeny činnosti zásahových hasičů do I. skupiny a výše zvláštního příplatku a do roku 2016 dojde k navýšení tarifů o deset procent.

                  Dnes projednaný pokyn obsahuje navýšení všech položek zvláštního příplatku o 600 korun, to znamená, že všem příslušníkům bude služební příjem navýšen o stejnou částku. Při dnešním  jednání sdělil náměstek Metnar, že se pokusí zajistit prostředky na přeřazení výjezdových hasičů do I. skupiny zvláštního příplatku ještě v letošním roce. Navýšení platů občanských zaměstnanců je v pravomoci krajských ředitelů a je možné realizovat jej změnou tarifního stupně, nebo zvýšením nadtarifních složek platu.

                  Odborový svaz hasičů požaduje dorovnání prvních dvou měsíců roku 2014 a nadále trvá na zařazení zásahových činností do I. skupiny zvláštního příplatku v co nejkratším termínu.

  Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

   


  12.2.2014

  Záznam z interpelace poslance Zdeňka Ondráčka na premíéra Bohuslava Sobotku zmiňující rozpočet mzdových prostředků pro příslušníky bezpečnostních sborů.

  http://www.youtube.com/watch?v=rMvaZ-UjVqY&feature=youtu.be


  Včera jsme jednali o navržené novelizaci pokynu, který upravuje zvláštní příplatek

  23.1.2014

  Včera 22. ledna 2014 jsme projednali s vedením generálního ředitelství HZS ČR návrh novelizace pokynu, kterým se vymezuje postup služebních  funkcionářů při stanovení výše zvláštního příplatku příslušníků zařazených do II. skupiny zvláštního příplatku. Jednání se na straně HZS ČR zúčastníl generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, plk. Mgr. Josef Slavík a plk. Ing. Jarmila Voborníková za Odborový svaz hasičů,  předseda OSH Zdeněk J. Oberreiter, 1. místopředseda OSH Jiří Jílek a místopředseda Zdeněk Juřík. Navržená úprava pokynu spočívá  ve změně čl. I. bodu 1 pokynu GŘ HZS ČR  č. 14/2012 ve kterém se navrhuje navýšení částky 500,- Kč o 300,- Kč a  dále v úpravě textu v části II., kde se navrhuje nahradit slova "z charakteristiky výkonu služby příslušníků zařazených do II. skupiny zvláštního příplatku a z charakteristiky tarifních tříd uvedených v příloze č. 1 zákona" slovy "podle části I. bod 5." K návrhu změny pokynu předloženého k projednání vyššímu odborovému orgánu zaujal Odborový svaz hasičů negativní stanovisko.

               Dalším předmětem jednání byly možnosti realizace  rozdělení 2% navýšení finančních prostředků.   Již 20. prosince 2013 jsme jednali s nominantem na ministra vnitra Milanem Chovancem a upozornili jej na nesystémovost  navýšení prostředků určených na platy o 2% bez vydání nové, navýšené tarifní tabulky. Nevydáním Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014 je prakticky vyloučeno realizovat "čistě" vydání rozhodnutí ve věcech služebního poměru. Budoucího ministra jsme také informovali o od roku 2007 přetrvávajícím nesprávném zařazení činností do II. skupiny zvláštního příplatku. Tato informace pro  byla pro budoucího ministra nová,  poznamenal si nutnost vrátit se k nápravě stavu pokud usedne do ministerského křesla.

                  Odborový svaz hasičů navrhuje zřejmě jediné "čisté" řešení a to přeřazení hasičů zařazených do výjezdu do první skupiny zvláštního příplatku a u ostatních příslušníků navýšit nadtarifní složky platu. Finanční náročnost na přehodnocení zvláštního příplatku činí 800,- Kč/přísl./měs. Tím, že vláda nevydala Nařízení vlády s novou navýšenou tarifní stupnicí se otevírá zřejmě již poslední možnost nápravy nesprávného zařazení činností do II. skupiny zvláštního příplatku. Při jednáních s předsedy politických stran a premiérem Bohuslavem Sobotkou byl učiněn příslib navýšení tarifů na rok 2015 způsobem  v minulosti běžně praktikovaným  - vydáním nové navýšené tabulky platné od 1. ledna.

                    Na ředitelích HZS krajů pak bude spravedlivé navýšení platů občanským zaměstnancům. U občanských zaměstnanců je rozdělení 2% navýšení jednodušší a má více řešení. Tam, kde byly neúměrně sníženy tarifní stupně může dojít k navrácení, nebo lze realizovat  v nadtarifních složkách platu.

  Související:

  Přehrajte si záznam od třetí minuty:   http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/258755-spidla-kroky-rusnokovy-vlady-nejsou-legitimni/ 

  Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

  zdroj, web OSH: http://www.osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1585

   


  Hasičům se od ledna 2014 zvednou platy o dvě procenta a neb, jak to bylo v roce 2010, když ke snížení platů došlo

  22.12.2013

  Advent je svítáním  vánoc, přichází světlo a my, bychom  se měli zklidnit a bilancovat. Měli bychom jednat bděle,  což souvisí s probuzením. Hasiči jsou ti, kteří jsou nepřetržitě bdělí a nežijí v polospánku jako někteří okolo nás. Plní i přání Hospodina a nežijí v okázalosti, neb ani „díky“ naštěstí  již odstraněné vládě tak žít ani  nemohou.  Je velká škoda, že k okamžiku kdy se minulá vláda odporoučela nepomohly ani četné protesty ani vystoupení odborů ba dokonce ani demonstrace  uspořádaná proti vládě na Václavském náměstí,  na kterou nás přišlo  více než sto tisíc.  K pádu vlády pomohla prostě a jednoduše jediná  žena, zaplať Pán Bůh, však nám ji také kolegové v Polsku a Maďarsku závidí.

  Jak to bylo, když tu byli?

  V roce 2010 v době  úřadování premiéra  Petra Nečase, ministra vnitra Radka Johna a ministra financí Miroslava Kalouska, bylo rozhodnuto o plošném snížení platů zaměstnancům státu o deset procent z celkových objemů určených na platy. I k tomu posloužilo  4. srpna 2010  přijaté  programové prohlášení Vlády České republiky viz:  http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf

  Přečtěte si pozorně alespoň deset prvních stran tohoto dokumentu. Myslím, že aktéři, kteří se mj. zaštítili uskutečňováním politiky v dlouhodobém zájmu občanů této země, by nejraději nyní tento text roztrhali, spálili, nebo snědli.  Závazek reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí dluh, provést reformu  důchodového systému, přijmout sadu opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnictví a přijetí  opatření vedoucí k zásadně vyšší transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a opatření snižující prostor pro korupci ve veřejném sektoru jsou k smíchu, ale asi spíš k pláči. Dobře si povšimněte, že v programovém prohlášení se v části I. v bodu 3. po větě:  „Další tři roky se objem mzdových prostředků nezvýší, což bude představovat tlak na růst efektivity státní správy“ nikde neobjevuje příslib  do budoucna, až bude lépe vrátit platy zpět na původní výši. V té době již byli signatáři programového prohlášení vlády rozhodnuti nevést  dialog se svými sociálními partnery a věděli také, že jednání v rámci Tripartity budou jen předstírat. Tyto skutečnosti okořeněné o  výstupy z  vyšetřování kauz politických špiček, odhalení nových a nových kauz   dávají hořkou příchuť vystupování některých, bohudík bývalých politiků, ale bohužel i některých   recyklovaných politiků hořkou příchuť.

  Odbory jednaly  s opozičními představiteli stínových vlád jednotlivých politických stran, zejména se stínovými  ministry vnitra o nutnosti navrácení neuváženě odňatých prostředků. Opakovaně jsme upozorňovali na  to, že mnozí z hasičů z důvodu jednostranného nedodržení smlouvy mezi státem a konkrétním hasičem  v  rodinách hospodaří na hranici slušného žití a že tím důvěra v politické elity, pokud se tak výše jmenovaní dali nazývat,  klesají pod bod mrazu.

   

  Co teď?

  Dnes podepsal pan prezident zákon o rozpočtu České republiky na rok 2014 http://www.novinky.cz/domaci/322817-zeman-podepsal-rozpocet-na-rok-2014-schodek-bude-112-miliard.html. Tím je konečně posvěceno přidání 2% finančních prostředků určených na platy mj. i  příslušníků bezpečnostních sborů od 1. ledna 2014.

   

  Jak bude přidání provedeno?

  Z jednání Odborového svazu hasičů s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru lze uvést tento závěr:  navýšení bude realizováno u většiny hasičů  zvýšením zvláštního příplatku z části zvýšením osobního příplatku a u  zaměstnanců v pracovním poměru odměnou.  Zástupci Odborového svazu hasičů se v začátku měsíce ledna sejdou s vedením generálního ředitelství HZS k projednání návrhu  novelizace pokynu k zvláštnímu příplatku.

  Jednání o slušném odměňování pokračují.

  Zatím se dá například z údajů uváděných  na oficiálních  stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v sekci  poslanci, kde je za jménem  uveden údaj o  členství v klubech, výborech, komisích a delegacích prázdný, že se zřejmě s tímto poslance počítá v budoucí vládě.  Na základě zjištění operativců HAKR jsme jednali ještě před uzavřením koaliční dohody s možným budoucím ministerským předsedou. Pan budoucí premiér v tuto chvíli vnímá naše požadavky jako oprávněné, je na nás abychom si plnění  příslibů ohlídali a pokud nebudou plněny, tak  na to budoucí vládu důrazně upozornili. Část našich požadavků bylo akceptováno a je možné je číst  v koaliční smlouvě viz web OSH ze dne 13. 12. 2013: http://www.osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1573

  Další jednání jsme tento týden uskutečnili s budoucím možným ministrem vnitra ČR. Vzhledem k tomu, že pan budoucí možný ministr vnitra se velice dobře orientuje v problematice požární ochrany z důvodu svého angažmá na úrovni kraje, bylo celkem jednoduché vysvětlit naše požadavky a vysvětlit námi předané podkladové materiály o vývoji početních stavů příslušníků HZS, vývoji  rozpočtů kapitoly MV, snížení provozních prostředků od r. 2011 i o vývoji odměňování hasičů i občanských zaměstnanců a našem požadavku o navrácení odebraných deseti procent a to v každém případě formou navýšení tarifních tabulek.

   

  Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

  Zdroj, web OSH: http://www.osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1578


  28.12.2012

  Jednání k problematice služby přesčas v rozsahu 150 hodin

  27.11.2012

  Usnesením  Výkonné rady Odborového svazu hasičů ze dne 14. listopadu 2012 byl pověřen předseda a 1. místopředseda OSH k jednání s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Drahoslavem Rybou a 1. náměstkem ministra vnitra Mgr. Jaroslavem Hruškou o co nejrychlejším vytvoření výkladových pravidel k ustanovení § 54 odst. 1  (nařizování služby přesčas v důležitém zájmu služby) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

   

  V pondělí 19. listopadu 2012 se na GŘ HZS ČR sešli k projednání tohoto tématu předseda OSH Zdeněk J. Oberreiter a 1. místopředseda OSH Jiří Jílek s generálním ředitelem HZS ČR plk. Ing. Drahoslavem  Rybou. Při jednání došlo k dohodě, že je nutné vydat v krátké době vysvětlující stanovisko, kterým by byl specifikován pojem “důležitý zájem služby“. Specifikace příkladů kdy lze zcela výjimečně nařizovat službu přesčas zdarma na základě nařízení služebního funkcionáře  by měla být platná od 1. ledna 2013.

  Na jednání Výkonné rady Odborového svazu hasičů byl požádán první náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška, který byl hostem tohoto jednání o maximální součinnost při co nejrychlejším vytvoření výkladových pravidel k ustanovení § 54 ZSP.  Jednání k této problematice se uskuteční  v pondělí dne 3. prosince 2012 v budově ministerstva vnitra.  Jednání se zúčastní 1. náměstek ministra vnitra Mgr. Jaroslav Hruška, policejní prezident plk. Mgr. Martin Červíček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, ředitel personálního odboru ministerstva vnitra Ing. Roman Fidler  a předsedové odborových organizací působících v bezpečnostních sborech řízených ministerstvem vnitra ČR.

  Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů

  zdroj: http://osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1398

   


  Přesčasy a rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) z 26.9.2012

  20.11.2012

  V rozsahu novinového článku nelze podrobně rozebrat rozhodnutí služebního funkcionáře o výši odchodného v prvním stupni, odvolání bývalého příslušníka, zamítavé druhoinstanční rozhodnutí, žalobu odvolatele, vyjádření žalované strany (Policie ČR) k žalobě, rozsudek krajského soudu (KS), kasační stížnost žalované do rozsudku KS a rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), kterým byla kasační stížnost zamítnuta. Obávám se, že většina mediálních komentátorů zmíněné dokumenty nečetla. A při vší úctě ne každý z té menšiny, která spis celý prostudovala, pochopil celou šíři možných (a také nemožných) dopadů rozsudku NSS.

   Každopádně i hasiči jsou ve služebním poměru a začínají možná z médií žít v naději, že už nebudou muset sloužit až 150 hodin přesčasů ročně zdarma, resp. předem zahrnutých do služebního příjmu ( viz § 112 odst.2 zákona 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, dále jen „ZSP“). Tuto naději však i nadále bude velmi tlumit právě zmíněná právní norma, kterou samu o sobě ústavní soud jako nekonformní s ústavním pořádkem ČR neshledal (viz níže).

  Nejdříve ale aspoň „stručně“, o co v dané kauze šlo, jde a ještě asi půjde, i když daleko více z níže uvedených důvodů myslím  v Policii ČR (dále jen „PČR“), než v HZS ČR:    

  bývalý policista ukončil služební poměr k 30.11.2009 a odsloužil v roce 2008 jako době rozhodné pro výpočet odchodného z průměrného služebního příjmu podle § 166 odst.1 ZSP celkem 594 (!) hodin přesčasů, z toho 150 hodin mu do průměru nebylo započteno, resp. nebylo mu  zaplaceno, ani mu za ně nebylo poskytnuto náhradní volno. Soud nepovažoval nařízené a odsloužené přesčasy, a to ani do limitu 150 hodin, ani nad jeho rámec, za dostatečně policií odůvodněné dle § 54 odst.1 a 2 a § 201 odst. 1 ZSP a shledal tak rozhodnutí o přiznání odchodného ve výši, napadené žalobcem pro nezapočtení 150 hodin přesčasů do průměrného služebního příjmu, rozhodného pro výpočet odchodného nepřezkoumatelným. Napadené rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o přiznání odchodného proto bylo s konečnou platností zrušeno a bylo v tomto v podstatě dáno za pravdu žalobci. Ne ovšem ve smyslu „ruší se, vrací se a nařizuje se přepočítat a doplatit“, nýbrž ve smyslu „ z postupu žalované není zřejmé, z jakých důvodů práci přesčas v rozsahu stovek hodin ročně  nařizovala“. NSS rozsudek o zamítnutí kasační stížnosti PČR proti rozsudku KS odůvodnil i obecným, ale důležitým požadavkem právní jistoty a předvídatelnosti aktů veřejné moci. A pokračuje textem „ i kdyby zde byly shledány důvody pro nařízení 150 hodin služby přesčas v kalendářním roce ve smyslu ustanovení § 54 odst. 1 služebního zákona (což ovšem nelze  jak je uvedeno výše z jednání žalované pro nedostatek odůvodnění dovodit),  pak další přesčasové hodiny nad výše uvedený zákonný limit mohly být žalovanou nařizovány pouze na základě ustanovení § 54 odst. 2 služebního zákona, tj. za vyhlášeného krizového stavu nebo ve výjimečných případech ve veřejném zájmu. Z podkladů předložených v rámci soudního řízení však tyto podmínky zřejmé nejsou. Odůvodnění využívání uvedeného (mimořádného) opatření v podobě nařizování služby přesčas chybí. Soud tak nemá možnost posoudit, zda postup žalované odpovídal platné právní úpravě a zda jsou nároky žalobce za této situace oprávněné“ (konec citace části odůvodnění rozsudku NSS). Obdobně mj. shledává soud nepřezkoumatelnou i žalobní námitku k výpočtu náhrad za dovolenou, opět z důvodu nedostatku odůvodnění. Poukazuje ale také mj. na hodinový průměr, který by mohl vést až k diskriminaci sloužících přesčasy oproti těm, kteří přesčas nesloužili.

  Vzpomínáte na dobu přípravy nového ZSP a jeho projednávání ve sněmovně? Toto bylo vždy jedno z varování a nejhlasitějších protestů OSH proti § 112 odst. 2 ZSP a vůbec proti znetvoření původního návrhu ZSP pozměňovacími návrhy poslanců, zvláště pak komplexním návrhem tehdy opozičního poslance Ivana Langera. Ten se společně s předkladatelem ZSP, MV Stanislavem Grossem na konečné úpravě § 54, 112 a dalších podílel rukou společnou a nerozdílnou, a to mj. na základě lobby vysokých policejních a hasičských důstojníků, kteří již vesměs neslouží. A kdyby ještě sloužili, jistě by se k výsledku své „vysoce odborné legislativní lobby“ dnes nehlásili. Protestní hlasy OSH byly tenkrát ve výborech sněmovny ve většině případů blahosklonně demokraticky vyslechnuty a kopnuty pod stůl.

  KS napadené rozhodnutí o zamítnutí odvolání shledal nepřezkoumatelným pro nedostatek důvodů, proto jej zrušil pro vady řízení podle § 76 odst.1 s.ř.s. bez jednání a věc podle § 78 odst. 4 s.ř.s. žalované (PČR) vrátil k dalšímu řízení. Kasační stížnost PČR NSS zamítl a plně podpořil výklad KS.

  Pokud v obnoveném řízení  odvolací orgán odvolání žalobce zamítne, lze předpokládat, že podá novou žalobu. U bývalých příslušníků, i pokud nevyužili plně svá procesní práva podle ZSP a rozhodnutí je již pravomocné, si lze event. představit podnět ministrovi k přezkumu podle ustanovení § 193 odst. 1 ZSP, samozřejmě pouze v zákonném termínu 4 let.

  Žalovaná strana, PČR asi má a bude mít v podstatě v opakovaném řízení námitky, které s jiným, rozšířeným odůvodněním vtělí do nového rozhodnutí. Např.bych očekával širší odůvodnění její původní námitky, že o tom, co je důležitý zájem služby rozhoduje výhradně služební funkcionář, nebo dokonce jen vedoucí příslušník, že zvláště ve chvílích desetitisícové decimace početních stavů PČR je důležitým zájmem služby i veřejným zájmem vlastně vše, co pomůže udržet akceschopnost policie, tedy i v podstatě pravidelné plánování a nařizování přesčasů, atd. Resp. bych očekával, že bude v prováděcím služebním přepisu co nejpodrobněji rozepsáno, co pro účely nařizování a vykazování a evidování přesčasů je důležitý zájem služby. I když...sepsat taxativní výčet konkrétních situací bych si netroufl ani v HZS ČR, natož v ostatních bezpečnostních sborech, jejichž problematiku neznám.  Každopádně k takovému dotváření právních mantinelů, které asi bude na pořadu dne, by pro mě byly pikantní naše ironické argumenty, které jsme vznášeli v připomínkovém řízení i ve sněmovně a které zněly zhruba takto: „chcete-li mít oporu v zákonu pro nařizování přesčasů v důležitém zájmu služby a o tom, co je ten důležitý zájem byste chtěli rozhodovat bez právních mantinelů, tedy sami, potom je celý zákon zbytečný, stačí vám jeden § ve znění slovo služebního funkcionáře je zákonem. Vždyť takovýmto vágním zapsáním § 112 odst. 2 budete do určité míry zároveň negovat smysl zákona a může to otvírat vrata ke zneužívání zákona“.  Byli jsme za takové názory tehdy některými vlivnými poslanci  skrytě a těmi hloupějšími otevřeně posmíváni a líčeni jako ti, kteří zbytečně malují čerty na zeď.

  Policejní sbor, bude-li postupovat jak odhaduji, bude mít zajisté svoji pravdu v tom smyslu, že  ne řadový jednotlivec, ale řídící příslušníci, jednající jménem sboru, potažmo státu, mají  odpovědnost za akceschopnost sboru tak, aby mohl účinně chránit zájmy chráněné zákonem. Bude-li ale policie i nadále argumentovat tím, že má málo lidí a musí proto k zajištění plnění svých úkolů, které jí ukládá zákon přímo plánovat a nařizovat pravidelně přesčasy, neměli kdysi její vysocí představitelé společně s dalšími vysokými důstojníky jiných sborů lobovat proti našim námitkám, neměli chodit za poslanci a obhajovat současné znění § 112 odst.2 ZSP. Bylo to od nich krátkozraké a nyní se to otáčí proti nim, resp. proti jejich následovníkům.  Z hlediska právního by měli ctít nikde sice takto výslovně přesně neuvedený, nicméně i malému dítěti z kontextu zákona jasný charakter mimořádnosti, nikoliv plánované pravidelnosti přesčasů. A z hlediska morálního by se měli obracet na vládu, která jim ty lidi každým rokem ubírá a ne za drasticky snížené početní stavy trestat ty, kteří přežili.

  Žalobce bude namítat také svoji pravdu, po právu shodně se soudem, že pokud by zákonodárce býval předpokládal automatické využívání fondu 150 hodin přesčasů pro každého příslušníka, nešlo by o žádný mimořádný charakter přesčasů a bylo toho přece možno docílit např. zvýšením základní doby služby v týdnu na 40 hodin, aniž by bylo potřeba následně nařizování výkonu služby přesčas jakkoliv odůvodňovat či vykazovat. A pro další mimořádné situace by ponechal pouze úpravu v § 52 odst. 2 ZSP. Atd. Atd. A opět musím připomenout, i když někomu tím mohu jít na nervy:  nihil novi (nic nového). Na to, že přesčasy by měly být vždy chápány a vykládány jako něco výjimečného, mimořádného, jsme již upozorňovali v připomínkovém řízení a velmi hlasitě i v parlamentu při přípravě nového ZSP.

  Závěr ?

  1. Jde o konkrétní soudní spor jednotlivce, bývalého příslušníka PČR, žalujícího na nesprávný výpočet odchodného v důsledku nezapočítání některých přesčasů do průměrného služebního příjmu, rozhodného pro výpočet této výsluhové náležitosti, odvíjející se od nedostatečně odůvodněných přesčasů zaměstnavatelem.
  2. Soud nerozhodl, že se má něco přepočítat a doplatit, nýbrž se tím v podstatě odmítl zabývat pro nepřezkoumatelnost napadených rozhodnutí a vznášeného nároku, viz (cituji) „soud tedy nemá možnost posoudit, zda postup strany žalované odpovídal platné právní úpravě a zda jsou nároky žalobce za této situace oprávněné“...  a dále  „veřejný zájem je třeba dovozovat v každém jednotlivém případě a jeho paušalizace na jakoukoliv činnost žalované by byla v rozporu nejen s platnou právní úpravou, ale rovněž s teoretickým pojetím toho, co veřejný zájem ve skutečnosti je a jak s tímto pojmem pracovat.  Nehledě na to, že výjimečnost předpokládaná služebním zákonem je ve zřejmé kontrapozici s trvalou praxí plánovaných přesčasových hodin“ (konec citace)…Ještě jednou zde musím připomenout, že výjimečnost přesčasovosti jsme již při přípravě nového ZSP ve sněmovně zdůrazňovali jako prioritu.  Uváděli jsme mj. příklad hodinového služebního příjmu toho diskriminovaného, kdo bude sloužit přesčasy „zdarma“ v porovnání s tím, který přesčasy neodslouží a za stejnou službu bude mít hodinový příjem vyšší. A že „vyčerpá-li“ první z nich za rok 150 hodin a druhý ani hodinu, bude první v porovnání s druhým sloužit v podstatě 13. měsíc, ale v hodinovém průměrném výdělku na tom budou paradoxně „ jaksi obráceně“. Ale bylo nám tehdy poslanci i zástupci MV ve sněmovně s úsměvem odpovídáno ve smyslu, že přece bude samozřejmost, že nikdo nebude přesčasy zneužívat. Soudit se samozřejmě tehdy nebylo proč, celý zákon byl ve stadiu de lege ferenda (práva budoucího) a odbory nemohly dělat nic jiného, než dělaly – připomínkovat, upozorňovat, varovat, požadovat.
  3. Odhaduji, že PČR bude kromě výše uvedeného i trvat na tom, že nařizování přesčasů není v režimu řízení ve věcech služebního poměru, nenařizuje se rozhodnutím a není tedy možno bránit se odvoláním a tudíž ani toto nemá být předmětem soudního přezkumu (to by ovšem možná stálo za porovnání s procesními právy, resp. Listinou ).  .
  4. Netroufám si odhadovat z rozsudku NSS částečně ve prospěch žalobce (nebylo rozhodnuto „má ve všem pravdu“, nýbrž „je nepřezkoumatelné a vrací se“), zda budou následovat destíky,  stovky, či tisíce žalob „na přesčasy“.  Pokud ano, vidím to rozhodně mnohem pravděpodobnější  u policie, kde zřejmě v některých útvarech případy, kdy za rok to šlo u jednotlivce do stovek ( někde prý až nad tisíc ! ) hodin nebyly výjimkou.  Pokud je ale pravda, že v HZS ČR u výjezdových hasičů činil průměr „zelených“ přesčasových hodin  loni 29 hodin na osobu a rok, tedy něco přes dvě hodiny měsíčně, lze si jistě u toho, komu byl přesčas „zdarma“ (pozor, neplést si s hasičskou nařízenou a zaplacenou pohotovostí k posílení nedostatečně početně obsazené nastupující směny !) nařízen, představit i jiné, vzájemně administrativně i časově méně náročné řešení, než individuální soudní spor o relativně malou částku. Hromadná žaloba by podle mně nebyla možná ani u policie.
  5. Asi by došlo k zamítnutí těch žalob, kde by sbor prokázal , že přesčasy „zdarma“ nebyly nařízeny žalobci plánovaně a pravidelně, nýbrž skutečně mimořádně (onemocněl kolega, došlo k povodním, rozsáhlému požáru a pod.).
  6. Nález ÚS, že § 112 odst.2 ZSP není nekonformní s ústavním pořádkem ČR, OSH vzhledem k jím zadané a draze zaplacené expertize špičkového právníka  a jejímu výsledku očekával. Proto s výsledkem expertizy dávno před nálezem ÚS po vnitřní linii OSH svoji členskou základnu seznámil a věc nemedializoval. A proto také OSH do stížnosti nešel. Vzhledem k tomu, že nešlo o usnesení senátu ÚS jednomyslné, si ponechám soukromý názor, že rozpor se zásadou spravedlivého odměňování zakotvenou v Listině zde vidím (viz příklad různé výše hodinového služebního příjmu za stejnou práci toho, kdo sloužil přesčasy a toho, kdo je nesloužil). Nicméně ZSP,  vč. § 54 a § 112 platí a nezbývá, než respektovat nález ÚS.
  7.  Relaci mezi nálezem ÚS a rozsudkem NSS nehodlám komentovat. Faktem ovšem je, že zdaleka nešlo o posuzování dvou stejných právních otázek, byť se to laikovi tak mohlo jevit, nebo dokonce stále jeví...

  A ještě něco k nařizování přesčasů „zdarma“ na úplný závěr, při plném vědomí toho, že tím dále rozšířím okruh svých „nepříznivců“ :  nemohu ještě nepřipomenout, že Ivan Langer hovořil při tvorbě ZSP nejdříve o zahrnutí VEŠKERÝCH přesčasů do výše služebního příjmu a teprve po ostrém střetu s OSH si prosadil „v prvním kole“ nejdříve „jen“ 300 hodin (stačí se podívat do tehdejšího originálu sbírky zákonů). A teprve na další velký nátlak OSH, to už ve spolupráci s NOSP, který se tehdy bohudík se zvolením nového vedení stal velmi aktivním, vznikla novela ZSP, ještě v legisvakanční době snižující roční limit na 150 hodin. Více v silách odborů nebylo a obávám se, že v nejbližší době ani nebude. Nehledě k tomu, že otevření ZSP v době vlády rozpočtové (ne)odpovědnosti by přineslo pro hasiče mnohem větší rizika, než naděje. Ale to už bylo dávno popsáno...

  Vladimír Mühlfeit

  předseda krajské organizace OSH ústeckého kraje a poradce předsedy OSH.

  zdroj: http://osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1393

   


  14.9.2012

  Vláda schválila návrhy systemizace příslušníků policie a hasičů

  Ve středu 12. září 2012 odsouhlasil kabinet materiály k systemizaci příslušníků Policie ČR (PČR) a Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Vláda zároveň uložila ministrovi vnitra zapracovat výstupy této systemizace do návrhu resortního rozpočtu na příští rok.  

  V rámci hledání nutných úspor byl stanoven počet služebních míst PČR na 38 996. Jedná se o počet, který je nutný pro zajištění úkolů PČR a který je o 1385 služebních míst nižší než počet služebních míst stanovený pro rok 2012. Na služební příjmy policistů pak policie dostane 14 326 736 tis. Kč, což se souvisejícími výdaji činí celkem 19 341 093 tis. Kč.

   
  Pro zajištění hospodaření policie s omezeným rozpočtem na služební příjmy v roce 2013 ministři souhlasili s těmito návrhy policejního prezidenta:
  • snížení počtu vedoucích příslušníků na úrovni krajských ředitelství policie, v rámci útvarů policie s celostátní působností a na Policejním prezidiu České republiky;
  • omezení potřeby přesčasové služby v policii nad 150 hodin ročně;
  • vytvoření podmínek pro alternaci služebních míst pracovními, zejména v oblasti správních činností policie;
  • další snížení počtu služebních míst na Policejním prezidiu.
   
  V rámci systemizace dojde od příštího roku např. také ke snížení počtu policejních škol ze šesti na tři. K této reorganizaci přistoupilo Ministerstvo vnitra na základě podnětů pracovní skupiny. Díky ní dojde v rámci policejních škol ke snížení o 73 policistů a k úspoře cca 115 milionů Kč ročně.
   
  Změny u hasičů přinesou posun v kvalifikační struktuře občanských zaměstnanců.
  Celkový počet služebních míst příslušníků HZS včetně záloh pro rok 2013 stanovila vláda na 9330, u občanských zaměstnanců pak na 977. Navrhovaný početní stav pro rok 2013 vychází z rozpočtově pokrytých přepočtených stavů roku 2011. Systemizovaný počet míst příslušníků a občanských zaměstnanců v roce 2011 činil 10 797. Pro rok 2013 je také plánováno zrušení dalších 300 služebních a pracovních míst technického a obslužného personálu z nevýjezdové části sboru.
   
  Snížení systemizovaného počtu služebních a pracovních míst bude dosaženo provedením výrazných racionalizačních opatření v řídící struktuře sboru a změnou organizační struktury v technických, vzdělávacích a účelových zařízeních generálního ředitelství HZS.
   
  Snížení počtu služebních míst v rámci nevýjezdové části sboru umožní doplnit početní stavy příslušníků v jednotkách tak, aby na požárních stanicích bylo reálné vykonávat službu alespoň v minimálním početním stavu příslušníků ve směně, aniž by do služby byli povoláváni příslušníci mimo rámec svých řádných směn. Finanční efekt dosažený realizací racionalizačních opatření je vyjádřen v oblasti platů částkou 31,3 mil. Kč ve srovnání s rozpočtem na rok 2012. Rozpočet platových a s nimi souvisejících výdajů pro příslušníky HZS pro rok 2013 v celkové výši bude 4 654 598 000 Kč.
  Připravované organizační změny s sebou přinesou posun v kvalifikační struktuře občanských zaměstnanců a výraznou změnu v poměru limitů regulace zaměstnanosti.

  Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-schvalila-navrhy-systemizace-prislusniku-policie-a-hasicu.aspx


  13.6.2012

  Vyhořelá elita

  11. června 2012  7:28
  Velký šéf, velká odměna, řekne si jeden. U hasičů je to nejinak. Jak nadřízení vysvětlí systém odměňování třeba těm, kteří u Bzence na konci května mnoho dnů hasili lesní požár, je především interní záležitostí. Pro daňového poplatníka i vládu je podstatné, že mnohasettisícové "dary" putovaly k überhasičům z peněz určených na provoz, a nikoli na odměny.

  Že každého hasiče, který půjde žádat o navýšení prostředků pro svůj rozpočet, napříště každý představitel státu i samosprávy patrně vyhodí, je mimo diskusi. Stejně tak bude pro smích každý, kdo bude tvrdit, že už k požárům není za co vyjíždět. Jak je možné, že tolik "zbylo" na rozdávání?

  Je asi jedno, zda se šetřilo proto, aby zbylo na odměny pro vybrané, anebo aby "se ušetřilo" mimochodem a dary se dávaly s myšlenkou: no, mám to vyhodit (rozuměj vrátit státu), nebo dát kámošům?

  Obě možnosti jsou tristní a neříkají nám o hasičské smetánce nic pěkného.

  Martin Zvěřina

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/zverina-vyhorela-elita-079-/ln_nazory.asp?c=A120611_073307_ln_nazory_mc


  13.6.2012

  Hasičům snížili plat, jejich šéfové si rozdělili statisíce

  Dnes v LN  11. června 2012  7:41

  PRAHA - Denně zasahují u požárů, na výplatě to ale nepocítí. Řadovým hasičům se loni dokonce o několik tisícovek snížil plat. Jinak je to u jejich nadřízených.

  Jak zjistily LN, šéfové hasičů si v minulých letech v tichosti rozdávali statisíce k platu navíc.

  Někteří krajští ředitelé dokonce porušili interní pokyn ministerstva vnitra a svým náměstkům dali v roce 2011 více, než je stanovený limit 150 000 korun.

  Například ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán kvůli tomu dostal od generálního ředitele HZS výtku. Minimálně dva z jeho náměstků dostali totiž roční odměnu okolo 200 tisíc, stejně tak jeho ředitelka kanceláře Zdenka Machová. "Špatně jsem pochopil pokyny, které jsme dostali," sdělil LN Pelikán.

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/sefove-hasicu-v-tichosti-rozdavaji-statisicove-dary-pc1-/ln_domov.asp?c=A120611_074801_ln_domov_mc

  14.5.2012

  Zrušení řady oddělení a jedné celé řídící úrovně – další z úsporných opatření v HZS ČR

  14. května 2012 (Nicole Zaoralová) - V návaznosti na úsporná opatření, která začalo generální ředitelství HZS ČR realizovat již v loňském roce, přistoupil generální ředitel plk. Ing. Drahoslav Ryba k dalšímu kroku, radikálnímu snížení řídících pracovníků v celém HZS ČR.  

  Vyrovnání se s finančními škrty v rozpočtu nelze bez snižování počtů příslušníků a občanských zaměstnanců ve sboru. Proto do konce letošního roku dojde ke snížení počtu zaměstnanců o 300 míst.
   
  Ruku v ruce s tímto zásahem do početních stavů jde i změna organizační struktury, kterou se rozhodlo vedení HZS ČR zásadně zjednodušit. Nejpozději k 1.1.2013  dojde ke zrušení celé jedné řídící úrovně, konkrétně zrušení ředitelů odborů krajů a k následnému snížení počtu jednotlivých oddělení.
   
  Hasičský záchranný sbor tak již bude mít vedoucí pracovníky pouze ve třech úrovních místo ve čtyřech, jak tomu bylo doposud.
   
  V praxi to bude vypadat tak, že v každém ze 14ti krajů zůstane pouze krajský ředitel, jeho náměstci a dále vedoucí oddělení.
   
  Toto opatření dopadne celkem na 80 ředitelů odborů v celé České republice a vedení HZS ČR si od tohoto kroku slibuje další finanční úspory.
   
  Ve svých funkcích zůstanou pouze ředitelů územních odborů, kteří mají na starosti jednotlivé stanice a jejich velitele v dané lokalitě, a jejichž zrušení by výrazně zasáhlo do akceschopnosti jednotek v souvislosti s plošným pokrytím.
   
  Stávající vedoucí oddělení se stanou řadovými příslušníky, sníží se jim hodnostní označení a nebude jim náležet ani příplatek za vedení. Mnohá oddělení se sloučí. Dále se pak budou v rámci těchto oddělení pečlivě hledat personální rezervy a pozice, které by se mohly dublovat.
   
  Návrh byl již představen zástupcům odborů a bude předložen ke schválení ministrovi vnitra.
   
  Přistupuji k tomuto opatření nerad, protože se stejně, jako mnohá další, která jsme nuceni realizovat v důsledku sníženého rozpočtu, promítne do zhoršení kvality námi poskytovaných služeb. Věřím ale, že bude ze strany vedení ministerstva vnitra i vlády ČR vnímáno jako snaha, která má pomoci ušetřit sboru další finance. Chceme tak ukázat, že nesedíme se založenýma rukama, ale aktivně hledáme cesty, jak se s touto nelehkou situací vypořádat“ Říká generální ředitel HZS ČR, plk. Ing. Drahoslav Ryba
   
   
  kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
  tisková mluvčí
   
  MV-generální ředitelství HZS ČR
  Tel.: 950 819 944
  Mobil: 602 215 142
  e-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

  zdroj: www.hzscr.cz
  link: http://www.hzscr.cz/clanek/zruseni-rady-oddeleni-a-jedne-cele-ridici-urovne-dalsi-z-uspornych-opatreni-v-hzs-cr.aspx


  18.4.2012

  Bral jste ze špatných kapes, vzkázali Kalouskovi hackeři, když napadli jeho stránku.

  Internetové stránky ministra financí Miroslava Kalouska napadli ve středu hackeři. K útoku se hlásí dvě skupiny hackerů - Raptor_hackerz a Anonymous.

  Od středečního rána se na stránkách www.miroslav-kalousek.cz místo úvodní obrazovky zobrazovalo vyjádření hackerů, kteří Kalouska obviňují, že šetří na nesprávných místech.

  „Zdá se nám, že se Vaše úsporná opatření dosti prodražila. Bral jste ze špatných kapes, a stejně to příliš nepomohlo. Snížil jste platy policistům, hasičům, záchranářům a podobným lidem, kteří při výkonu svého povolání riskují život, ale platů politiků se tyto změny významně nedotkly. My jsme Anonymous. Nemohli jsme nadále jen přihlížet Vašemu jednání, měl jste to očekávat,“ vzkázali Kalouskovi hackeři ve výzvě.

  Zdroj.novinky.cz


  17.4.2012

  Hasiči představili úsporná opatření, plánují vyhazovy a zpoplatnění služeb

  Hasičský sbor se potýká s nedostatkem financí a jeho rozpočet se pohybuje údajně na samé udržitelnosti služeb, které ze zákona poskytuje. Generální ředitel HZS Drahoslav Ryba proto předložil ministerstvu vnitra úsporná opatření. Mezi ně patří například omezení počtu členů nebo zpoplatnění některých služeb.

  pondělí 16. dubna 2012, 19:56

  Zatímco v roce 2010 měli hasiči k dispozici přes osm miliard korun, další rok přinesl krácení o jednu a půl miliardy a letos o dalších 350 miliónů. Krizový plán, který předložil generální ředitel HZS, se týká let 2013 a 2014.

  "V tomto rozpočtovém výhledu je počítáno se snížením o další jednu a půl miliardy korun, a to už by nastaly problémy. Znamenalo by to pokles o tři tisíce míst ze současných deseti tisíc," řekl Ryba.

  Navrhuje především navýšení rozpočtu větším podílem prostředků z pojišťoven. Peníze by přineslo také zpoplatnění některých služeb hasičů, jako jsou demolice, vyproštění lidí z výtahů a vnikání do objektů. V současnosti se již platí například likvidační práce u dopravních nehod.

  Hasiči chtějí dosáhnout úspor také škrty v administrativě, podle šéfa HZS se jedná o snížení počtu tzv. nevýjezdových hasičů. V takovém případě by odešlo 150 lidí z generálního ředitelství a stejný počet z krajů, což by znamenalo úsporu 100 miliónů korun. Dalším způsobem, jak ušetřit peníze, by mohlo být sloučení některých stanic HZS s jednotkami drážních hasičů.

  Pokud se navýšení rozpočtu nepodaří, hasiči podle Drahoslava Ryby přistoupí k opatřením, která budou mít dopad na obyvatele. "Promítne se to v delší příjezdové době a menším počtu techniky," upozornil Ryba.

  Novinky, ČTK

   

  21.3.2012

  Od 1. dubna 2012 budou hasičům vydávána rozhodnutí ve věcech služebního poměru bez časového omezení

  19.3.2012

  Apríl je označení pro první den v měsíci dubnu už od 16. století a je spojen s různými žertíky, jako  například způsobení zlomyslnosti, nebo "vypuštění" novinářské kachny. První duben roku 2012 bude pro hasiče znamenat něco naprosto jiného. Odborový svaz hasičů dosáhl po letech snahy o přehodnocení přístupu generálního ředitelství Hasičského záchanného sboru k vydávání rozhodnutí ve věcech služebního poměru jako u  jediného ze šesti  bezpečnostních sboru na dobu určitou dílčího vítězství. Nová rozhodnutí, která budou vydána k 1. dubnu 2012 všem příslušníkům Hasičského záchranného sboru budou již bez časového omezení a navíc v něm bude navýšen zvláští příplatek, byť o symbolickou částku. Toto je výsledkem dnešního jednání ministra vnitra Jana Kubice s generálním ředitelem HZS ČR plk. Drahoslavem Rybou a předsedou Odborového svazu hasičů Zdeňkem J. Oberreiterem. Současně bude také revidován interní akt řízení generálního ředitele HZS ČR č. 47/2011 v části stanovení výše zvláštního příplatku, ale zejména bude také vypuštěn odst. 7, dle kterého byly nově stanoveny složky služebního příjmu při zařazení do zálohy pro přechodně nezařazené. Vypuštění ustanovení  tohoto odstavce požadoval Odborový svaz hasičů už při projednávání pokynu, připomínky však nebyly generálním ředitelstvím akceptované. Po těchto drobných vítězstvích Odborového svazu hasičů budeme i nadále usilovat o zařazení činností hasičů u zásahu do první skupiny zvláštního příplatku a narovnání pezprecedentního rozdílu v pojetí rizikovosti činností mezi bezpečnostními sbory.

  Zdeněk J. Oberreiter,předseda OS hasičů

  link: http://www.osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1267
  zdroj: osh.cz


  14.1.2012

  Oficiální reakce MV-generálního ředitelství HZS ČR na článek uveřejněný v denníku Právo

  http://www.hzscr.cz/clanek/oficialni-reakce-mv-generalniho-reditelstvi-hzs-cr-na-clanek-uverejneny-v-deniku-pravo.aspx


  14.1.2012

  Šest tisíc hasičů řídí tři tisíce úředníků

  Stát nemá na hasiče a musí na nich ušetřit miliardy, alespoň podle úsporných záměrů vlády. Zatímco v roce 2008 šlo ze státního rozpočtu na hasičský záchranný sbor 8,9 miliardy, v roce 2014 to má být pouze 5,2 miliardy korun. Na novou techniku a další investice je letos určeno pouze 276 miliónů korun. V roce 2010 to byla ještě miliarda.

  FOTO: HZS Olomouckého kraje

  Dnes 2:41

  Podle ekonomických analytiků by se však hledání, jak snížit výdaje, mělo zaměřit zejména na tři tisíce zaměstnanců, kteří tvoří řídící a organizační složku Hasičského záchranného sboru. Hasičů, se kterými se setkáváte při požárech, je totiž v republice šest tisíc. Poměr jeden úředník na dva hasiče je podle analytiků pozoruhodný.

  Propouštět se ale mají hlavně lidé, kteří jezdí k zásahům, omezovat se mají počty hasičských stanic.

  Možná proto se objevují názory, že tzv. úspory jsou začátkem snahy tuto službu privatizovat, říká šéf Odborového svazu hasičů Zdeněk Oberreiter.

  „Lidi, kterým shoří dům, fabrika či dílna,
  nebude ale redukce sboru zajímat.
  Navíc hasiči nemohou jít k ohni pěšky"

  šéf hasičských odborů Zdeněk Oberreiter

  Šetřit na hasičích, jak zamýšlí vláda v nejbližších třech letech, by se nemuselo vyplatit a společnost by místo úspor spíše mohla ztratit.

  Hasiči totiž ročně zachrání hodnoty kolem osmi miliard. K tomu je třeba připočítat i jejich asistence při dopravních nehodách, živelních katastrofách, spadlých střechách, stromech atd.

  Nesmyslných nápadů je hodně

  Nápadů na úspory je hodně, část z nich je přinejmenším diskutabilní. Podle platné legislativy musí být hasiči u ohně do deseti minut. Po úsporách, které by měly zredukovat počet hasičských stanic, bude třeba časy dojezdu pozměnit a bude zase vše v „pořádku“. „Lidi, kterým shoří dům, fabrika či dílna, nebude ale redukce sboru zajímat. Navíc hasiči nemohou jít k ohni pěšky,“ podotýká Oberreiter.

  Rok od roku roste cena pohonných hmot. Zvyšuje se i cena speciálních hasiv. Stavějí se stále vyšší budovy, ze zcela nových materiálů. Tomu všemu musí odpovídat hasební technika. Roste i cena speciálních oděvů chránících hasiče.

  K ohni také nemůže přijet jen řidič požárního vozu, který by si po zaparkování sám natáhl hadice, pustil do nich vodu a sám uhasil například požár velké průmyslové haly naplněné lahvemi propan-butanu.

  Nejezdit ke každé kočce na stromě

  Moudrých rad dostávají hasiči hodně. Například tu, aby nejezdili ke každé kočce, která uvízne na stromě a bojí se dolů, či ke každému rampouchu. Takové služby by se měly zpoplatnit a ti, kdož by takovou službu požadovali, by za ni měli platit či si ji objednávat.

  Podle Oberreitera však řadu činností již hasiči zpoplatnili. Těžko však zpoplatnit všechny činnosti, jakými je záchrana životů a majetku. Nelze dosti dobře před výjezdem k dopravní nehodě zjišťovat, zda si dotyčný, který leží v troskách auta, službu předplatil.

  Šetří se na prevenci

  Snaha uspořit za každou cenu se projevuje i při prevenci. Klesá počet preventivních prohlídek a kontrol. Je otázka, zda se to ale státu vyplatí. Každý požár například na diskotéce, která probíhá v nevyhovujících prostorách a kde například chybí únikové východy, může způsobit ztráty na životech. Pak bude na místě otázka pro právníky, kdo za to ponese odpovědnost a bude hradit náklady.

  Jiří Vavroň, Právo

   

   


  5.2.2012

  Interpelace poslance Jana Látky na premiéra Petra Nečase

  clanek

  2.2.2012

  Z odpovědi pana premiéra Petra Nečase na interpelaci poslance Jana Látky vyplývá, že pan premiér nechodí na fotbal, to lze vzhledem k jeho vytížení pochopit ale bohužel z jeho odpovědi také vyplývá, že o fungování Hasičského záchranného sboru toho až tak moc neví, nebo nechce vědět. Důvody mohou být různé, buď se mu dostává ne zcela relevantních informací, nebo to tak má prostě být. viz. "sloupek"  z 27. 1. 2012
  http://www.osh.cz/clanky.asp?skupina=3&clanek=1244

  Zdeněk J. Oberreiter předseda OS hasičů

   

  Interpelace poslance Jana Lásky a reakce premiéra Petra Nečase:

    Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane premiére, v závěru loňského roku byl schválen zákon o státním rozpočtu na rok 2012, z něhož pak vyplývají výdajové rámce na roky 2013 a 2014. Lze si tak udělat představu, jak se bude dále vyvíjet rozpočet Hasičského záchranného sboru. Zatímco v roce 2008 investiční výdaje byly na úrovni 1,83 mld., v roce 2012 je plán 276 mil. korun, což nepostačí ani k základní obnově techniky. Sbor v roce 2010 hospodařil se sumou zhruba 8,5 mld. korun, v roce 2012 to bude 6,6 mld. korun, o rok později již 5,8 a v roce 2014 jen 5,2 mld. korun.

  Z toho je zřejmé, že rozpočet v roce 2014 není pro hasiče myslitelný bez změny rozsahu činností poskytovaných občanům. Rozpočtem nadiktované škrty povedou k tomu, že Hasičský záchranný sbor nebude mít na provozní výdaje, přičemž už teď má investiční výdaje minimální, nebo bude nucen snížit početní stavy až o 3 tisíce příslušníků. Myslíte si, vážený pane premiére, že je to při současném počtu 9 500 příslušníků vůbec možné?

  Vaše krátkozraké a bezkoncepční škrty ve výdajích na bezpečnostní sbory, zejména na hasiče, neumožňují garantovat občanům bezpečnost a poskytování služeb v takovém rozsahu a v takových dojezdových časech jako dosud, což může v konečném důsledku ohrozit nejen majetky, ale i lidské životy. Hasiči jsou ti, kteří v krizových situacích, ať je to dopravní nehoda, požár, povodeň či jiná živelná pohroma, jsou první na místě. Jsou vybaveni a vycvičeni k tomu, aby poskytli pomoc v širokém spektru činnosti. Pokud budou plánované škrty uskutečněny, hrozí, že v roce 2014 bude Hasičský záchranný sbor paralyzován.

  Proto se ptám, vážený pane premiére, není již nejvyšší čas, aby vaše vláda rozpočtové odpovědnosti zamezila dalším únikům na příjmové stránce rozpočtu a oprostila se od tupých škrtů na straně výdajů. Hasiči a následně občané této země by to jistě velmi ocenili. Děkuji.

    Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, Hasičský záchranný sbor ČR je bezesporu jedním z pilířů bezpečnostního systému naší země a práce hasičů především v záchranářské oblasti, která tvoří gró jejich činnosti, si nesmírným způsobem vážím. Vláda v roce 2011 přijala novou bezpečnostní strategii ČR a současně uložila všem členům vlády vycházet z ní při zpracování všech strategických a koncepčních dokumentů. Mimo jiné se v tomto dokumentu zavazuje i podporovat složky integrovaného záchranného systému.

  Rozpočet Hasičského záchranného sboru pro rok 2011 činil zhruba 6,85 mld. korun, oproti předcházejícímu roku byl zkrácen o více jak 1,5 mld. korun. V návaznosti na to byla provedena razantní úsporná opatření, která se skládala ze zrušení téměř všech investic, výrazného krácení ostatních běžných výdajů a pokrácení mzdových výdajů o 10 %. Rozpis rozpočtu na rok 2012 činí 6,696 mld. korun, což je o 161 mil. Kč méně než v roce loňském. Součástí celkových výdajů je i posílení o částku 200 mil. Kč na základě rozhodnutí vlády na zabezpečení každodenního provozu a činnosti tohoto sboru. Chci říci, že těchto 200 mil. bylo posláno do rozpočtové části Hasičského záchranného sboru na můj přímý pokyn.

  Očekávaný rozpočet na rok 2013 činí 5,8 mld. Kč, to znamená, oproti roku 2012 představuje krácení zhruba o 13 %. Očekávaný rozpočet na léta 2013 a 2014 vychází ze schváleného střednědobého výhledu. Dále jsou součástí rozpočtu Hasičského záchranného sboru ČR výdaje na sociální dávky pro rok 2012 ve výši zhruba 97 mil. Kč a také výdaje na některé operační programy, například na integrovaný operační program nebo na operační program lidské zdroje a zaměstnanost.

  Co se týče platů zaměstnanců Hasičského záchranného sboru, na rok 2012 jsou rozepsány prostředky ve výši 3,7 mld. Kč, což je o 123 mil. Kč méně než v roce 2011. Co se týče výdajů na programové financování, tak výdaje vedené v informačním systému programového financování jsou rozepsány na rok 2012 ve výši 224,5 mil. Kč bez prostředků, které jsou financovány z rozpočtu EU, to znamená integrovaný operační program a operační program lidské zdroje a zaměstnanost. Je snahou ministerstva nedostatek v této oblasti výrazným způsobem eliminovat finančními prostředky z rozpočtu EU na projekty spolufinancované z rozpočtu EU ve výši více než 1 mld. Kč s určením pro rok 2012. Národní spolufinancování je zabezpečeno z vlastního rozpočtu Hasičského záchranného sboru ve výši 155 mil. Kč.

  Co se týče výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU, čili integrovaný operační program a operační program lidské zdroje a zaměstnanost, tak v návrhu rozpočtu na rok 2012 byly v bloku výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - integrovaný operační program a operační program lidské zdroje a zaměstnanost - celkem uplatněny ze strany krajských ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR finanční požadavky na soubor projektů k pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí, zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách, krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru ČR a projekt Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, centrální standardizovaný projekt Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

    Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Pan poslanec bude chtít ještě položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

    Poslanec Jan Látka: Pane premiére, já jsem nečekal moc, ale to, co jste předvedl, mě hodně zklamalo. Vy jste tady použil spoustu klišé, poslední dvě minuty už jste se jenom díval, jak běží čas, abyste ho do puntíku vyčerpal. Zopakoval jste čísla, která jsem řekl já, ale v podstatě i z toho jasně vyplynulo, že prostě s hasiči to vypadá hodně špatně! Jak chceme po těch lidech, když jim ubíráme neustále - já to snad přirovnám k tomu, co se stalo za bývalého ministra vnitra Johna, který tvrdil: máme takové šikovné hasiče, že to zvládnou i se starou technikou, a pak jim po povodních v Liberci dával papírové diplomy a myslel si, že bude ten nejoblíbenější. Prostě je to špatně a já si myslím, že to není o kritice vlády jako takové, to je zdvižený prst nad tím, že opravdu dojde k tomu, že hasičský sbor bude paralyzován. Je třeba si to uvědomit!

    Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a nyní ještě má prostor pan premiér k odpovědi na doplňující otázku.

    Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, samozřejmě jsem si vědom této obtížné situace pro Hasičský záchranný sbor a věřím také, že jeho nové vedení je připraveno tyto úkoly zvládnout. Já jsem přesvědčen, že tou cestou je optimalizace struktury celého Hasičského záchranného sboru, nikoliv však ve svých koncových prvcích, ale optimalizace především řídících struktur. Jsem přesvědčen, že kdyby redukce šla především do řídících článků, do snížení počtu funkcionářů a vedoucích pracovníků, kde mimochodem i celkový platový objem je naprosto logicky vyšší, protože jsou ve vyšších tarifních třídách, mají vyšší nadtarifní složky, tak by potom celková finanční úspora mohla být velmi, velmi zajímavá.

  Jsem také přesvědčen, že druhou cestou je otázka zamyšlení se nad činnostmi, které vykonává Hasičský záchranný sbor, a nad tím, které činnosti jsou naprosto nezbytné, které jsou zbytné a které jsou dejme tomu sice zajímavé a pěkné, nicméně by bezplatně provozovány být neměly. Použiji jednoho jednoduchého příkladu. Všichni si vzpomínáme na obrovskou diskusi, která vypukla kolem přítomnosti policie na fotbalových stadionech, kdy se považovalo za naprosto standardní, že z veřejných prostředků je v podstatě placena pořádková služba prováděná Policií ČR. Pak byl strašný křik, když se řeklo, že tuto činnost mají zajišťovat pořadatelé, protože například na koncertu, kde jsou také desítky tisíc lidí, žádná policie z tohoto pohledu pořadatelskou službu nezajišťuje, a že policie má být pouze připravena pro případ nějakého bezpečnostního ohrožení. Jsem přesvědčen, že podobné věci jsou nalézt i v činnosti Hasičského záchranného sboru a zkrátka některé jeho činnosti by měly být zpoplatněny nebo by je Hasičský záchranný sbor neměl vykonávat.

  Zdroj: OSH.CZ


  28.1.2012

  Proč politici na hasičích šetří, když tito obětavě hasí požáry a zachraňují lidi? Na to je jednoduchá odpověď: právě proto! Abychom porozuměli postupné likvidaci hasičského záchranného sboru, financovaného z veřejných prostředků, je třeba vidět oheň v tržně politických souvislostech.

  Na požárech se u nás prodělává, místo toho, aby na nich někdo vydělal. Je tedy jenom otázkou času, kdy se hašení požárů stane z veřejné služby garantované státem výnosnou soukromou živností.

  Proběhne to takto. Nejprve nebudou na hasiče v rozpočtu peníze, a to s odůvodněním, že jsme žili na vysoké noze. Hasičů dramaticky ubude, zestárne jim technika a co chvíli se kvůli tomu něco nepodaří uhasit. Politici moudře zkonstatují, že stát, který neumí efektivně hospodařit, efektivně stavět, efektivně léčit ani učit, neumí ani efektivně hasit. Hasičský sbor se tedy rozpustí, zprivatizuje a stát uzavře smlouvu se soukromou firmou, která daňové poplatníky přijde podstatně levněji.

  Po soukromníkovi ovšem nikdo nemůže chtít, aby něco dělal zadarmo. Politici odhlasují soukromým hasičům právo vybírat od občanů poplatek, říkejme mu třeba výpalné, kterým si pro případ nouze budeme moci předplatit záchranu majetku a životů. Bude-li poplatek dobrovolný, neboť nežijeme v totalitě, kde se výpalné inkasuje povinně, dočkáme se situací, které známe ze zemí, kde už soukromé hasiče mají. K požáru občana, který si nepředplatil hašení, přijedou hasiči proto, aby ochránili majetek souseda, který si zaplatil. Neplatiče nechají vyhořet. A o tom to je. Je třeba vnést do byznysu s neštěstím pořádek, spravedlnost a skoncovat s požáry, které někdo jen tak bezplatně čili zbytečně uhasí.

  Ivan Hoffman

  zdroj: osh.cz

   


  WebZdarma.cz